O nas

 


Rada expo silesiaRada Expo Silesia działa od 2007 roku, a jej pracami kieruje Pan Janusz Steinhoff. Jest to gremium osób reprezentujących czołowe instytucje gospodarcze oraz kręgi naukowe ze Śląska, Małopolski i Opolszczyzny oraz regionu Morawskośląskiego w Czechach. Jej zadaniem jest m.in. opiniowanie kierunków rozwoju Expo Silesia, aby ten rozwój był spójny i wpisywał się w rozwój całego makroregionu, opiniowanie kalendarza targów oraz wspieranie rozwoju czołowego w południowej Polsce ośrodka wystawienniczego.

  Prezydium Rady:

 • Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady RIG Katowice - Przewodniczący Rady Expo Silesia
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej S. Barczak - Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach
 • Eugeniusz Budniok - Kanclerz Loży Katowickiej BCC
 • Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński - Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Górnictwa
 • Jan Klimek - Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek - Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych
 • Romuald Talarek - Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
 • Piotr Wojaczek - Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Andrzej Zdebski - Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

 • Członkowie Rady z Polski:

 • Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Prof. Jerzy Barglik - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Grzegorz Chmielewski - Przewodniczący Oddziału Polskiej Izby Turystyki w Katowicach
 • Artur Gacek - Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie
 • Zbigniew Gieleciak - Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach
 • dr hab. Stefan Góralczyk - Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Prof. Andrzej Karbownik - Rektor Politechniki Śląskiej
 • dr Stefan Kubica – Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 • Wojciech Kuśpik - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości
 • Prof. Marian Oslislo - Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Wiktor Pawlik - Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
 • Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk - Dyrektor Instytutu Spawalnictwa
 • Marek Piwowarczyk - Kanclerz Loży Małopolskiej BCC
 • Kazimierz Poznański - Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu
 • Prof. dr hab. Jan Pyka - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Marian Rospond - Dyrektor Administracyjny Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
 • Adam Schwedler - Dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
 • Klaudiusz Siwiec - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach
 • Jan Solich - Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu
 • Prof. zw. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy - Prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Artur Tomasik - Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
 • Tadeusz Wnuk - Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński - Rektor Politechniki Śląskiej poprzedniej kadencji
 • Andrzej Żylak - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

 • Członkowie Rady z Czech:

 • Inż. Pavel Bartoš - Prezes Zarządu Wojewódzkiej Izby Gospodarczej Województwa Morawskośląskiego (Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje)
 • Doc. inż. Jiří Cienciala CSc. - Prezes Zarządu Czesko-Polskiej Izby Handlowej w Ostrawie (Česko-polská Obchodní Komora v Ostravě)
 • Technicznego w Ostrawie (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
 • Inż. Jan  Skipala, Ph.D. - Prezes Zrzeszenia Przedsiębiorstw Przemysłowych Moraw i Śląska (Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska)
 • Inż. Jaroslav  Zachurczok CSc. - Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawczy Instytutu Badawczego Hutnictwa Żelaza, S.A. (Výzkumný ústav hutnictví železa, a.s.)